Звіт про діяльність громадської організації за 2015 рік

Статус організації:

Буковинський центр реконструкції і розвитку (БЦРР) є недержавною, некомерційною, неприбутковою організацією, яку засновано Чернівецькою обласною радою та Чернівецькою обласною організацією товариства “Знання” в 1999 році. Метою діяльності центру є сприяння економічному, соціальному, екологічному і культурному розвитку Чернівецької області, вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, формування засад громадянського суспільства, залучення усіх верств населення до активної участі у життєдіяльності територіальних громад, розробка і реалізація цільових програм розвитку краю, інтеграція у Європейське та світове співтовариство. Буковинський центр реконструкції і розвитку є членом Національної Асоціації Агентств Регіонального Розвитку України.

Основні завдання:

– Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, проектів транскордонного співробітництва;

– Реалізація проектів, спрямованих на розвиток територіальних громад чернівецької області;

– Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу шляхом проведення тренінгів та консультацій;

– Проведення заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості регіону;

– Надання інформаційно-консультаційних та комунікаційних послуг з питань стану регіонального фінансового ринку;

– Сприяння вирішенню екологічних проблем та захисту навколишнього середовища Чернівецької області;

– Сприяння ефективному проведенню реформування аграрних відносин регіону;

– Проведення заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток територіальних громад шляхом залучення до співпраці місцевих органів влади, громадських організацій та бізнесу;

– Здійснення видавничої діяльності.

Основні напрямки діяльності Центру:

– розробка і реалізація програм, проектів, бізнес-планів для всіх сфер життєдіяльності Чернівецької області;

– правове, інформаційне та консультаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

– надання науково-методичної та консультаційної допомоги у становленні та розвитку місцевого самоврядування;

– проведення конференцій, семінарів, виставок, культурно-масових і науково-освітніх заходів з метою підвищення ділової і громадської активності населення регіону;

– розвиток міжрегіональних і міжнародних зв’язків для більш повного і ефективного використання потенціалу області;

– проведення підготовки та перепідготовки кадрів для їх ефективної діяльності в сучасних соціально-економічних умовах.

Організаційна структура:

Організаційна структура Центру формується та затверджується Наглядовою радою Центру у відповідності з цілями і видами діяльності, що здійснюється в межах Статуту, затверджених програм і проектів.

Органами Центру є Наглядова рада та Виконавчий директор Центру.

Наглядова рада є вищим органом Центру, який здійснює організацію і контроль за діяльністю дирекції Центру і діє на колегіальній основі. До складу Наглядової ради входять по три представники Учасників Центру. Кожний член має право одного вирішального голосу. Наглядова рада вносить зміни та доповнення до Статуту, затверджує статути та положення створюваних Центром відособлених підрозділів та організацій з правом юридичної особи, розглядає та затверджує звіти Виконавчого директора про фінансово-господарську діяльність Центру, затверджує кошторис Центру. Наглядова рада збирається не менше одного разу на рік.

Виконавчий директор є виконавчим органом Центру і забезпечує організацію статутної діяльності Центру та виконання рішень Наглядової ради, організовує роботу Центру по реалізації статутних завдань і рішень Наглядової ради Центру, несе відповідальність за майно та кошти Центру, результати оперативно-господарської і фінансової діяльності Центру в цілому, стан обліку, своєчасність та повноту надання звітності, а також представляє інтереси Центру в державних та інших органах, у стосунках з підприємствами, організаціями і установами як на території України, так і за її межами. Виконавчий директор вирішує будь-які інші питання стосовно діяльності Центру, якщо вони не відносяться до виключної компетенції Наглядової ради Центру.

Результати діяльності організації за 2015 рік:

У 2015 році були завершені такі проекти, в яких Буковинський центр реконструкції і розвитку виступав Головним партнером або партнером:

1-го лютого 2013 – 1-го лютого 2015 рр. був реалізований проект «Посилення ролі громадянського суспільства у сприянні Уряду в процесі реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону», за підтримки Європейської Комісії, де Буковинський центр реконструкції і розвитку виступав партнером. Проект націлений на посилення ролі українського громадянського суспільства в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону та просування діалогу з питань реалізації Дунайської стратегії між неурядовими організаціями та органами державної влади України.

Проект «Створення транскордонної мережі екологічного сільського господарства EcoAgriNet  2» був реалізований з 1-го жовтня 2013 року по 31 березня 2015 року. Як результат було розроблено навчальний план для підготовки тренерів в галузі екологічного виробництва і сертифікації для сільських поселень цільового регіону, покращено спроможності фермерів в транскордонному регіоні, встановлено взаємовідносин між фермерами і надавачами екологічних сільськогосподарських послуг.

У ході здійснення проекту «Центр спільної підтримки бізнесу – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі Румунія – Україна – Республіка Молдова», що відбувся 16/09/2013 – 30/06/2015, проводились дослідження щодо підготовки працівників компаній, їх потреб, а також тренінги для підприємців, в результаті яких було створено платформу електронного навчання і просування малого і середнього бізнесу транскордонного регіону, через створення центру спільної підтримки бізнесу – Jo.B.S. Center. Загальна вартість проекту становить 1 439 713  EUR.

Проект «Формування мережі інституцій інноваційної інфраструктури транскордонного регіону», тривалість якого була з 10 грудня 2013 – по 31 грудня 2015, полягав у формуванні транскордонної бізнес-мережі для сприяння інноваційним ініціативам у сферах підприємництва та науки. Загальна сума коштів – 499 040 EUR. В результаті проекту був створений тримовний каталог інноваційних пропозицій, відбулося розширення зв’язків та співробітництва в обміні технологіями та сприяння інноваційній інфраструктурі транскордонного регіону, зростання рівня інноваційної культури працівників інноваційних інституцій та населення.

Проект «Захист кордонів від небезпек, що поширюються безпритульними тваринами» тривав з 19/12/2013 – по 31/12/2015. Його вартість 694  114  EUR. У ходу проекту збудовано та введено в експлуатацію притулок для бездомних тварин у Чернівцях, стерилізовано та вакциновано від сказу 2000 безпритульних собак, облаштовано 2 майданчика для вигулу домашніх улюбленців, а також проведено тренінги для ветеринарів.

24/12/2013 – 23/06/2015 відбувся проект «Програма пропаганди здорового способу життя «Вибір молоді – спорт», ціль якого – заохочення дітей і молодих людей до здорового способу життя, щоб відвернути їх від шкідливих звичок. Під час впровадження проекту відбулися заходи щодо сприяння постійного соціального, культурного та спортивного обміну досвідом, пропаганди здорового способу життя, покращення перспектив для молодих людей та їх умов життя і дозвілля, а також закупка спортивного обладнання. Загальна сума проекту – 167 086,60 EUR.

З 19 грудня 2013 р. розпочався проект транскордонного співробітництва «Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Чернівцях і Дрокії», у ході якого реалізовується будівництво двох горизонтальних пісколовок на очисних спорудах у Чернівцях, а також будівництво нових очисних споруд в м. Дрокія (Республіка Молдова). Період реалізації проекту: 19/12/2013 – 31/12/2016. Загальна вартість проекту становить 1 159 190 євро.

Партнери БЦРР:

Чернівецька облдержадміністрація

Чернівецька міська рада

Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради

Новоселицька міська рада

Сокирянська районна державна адміністрація

Кредитна Спілка «Наші люди» (м. Чернівці)

Страхова компанія «Брок Бізнес» (м. Чернівці)

Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця» (м. Хотин, Чернівецька область)

Асоціація сліпих у Чернівецькій області

Інститут Громадянського Суспільства (м. Київ)

Асоціація агенцій регіонального розвитку України (м. Київ)

Фундація Розвитку Місцевої Демократії (м. Харків)

НГО Євроконцепт

Румунська асоціація сліпих

Сучавська торгово-промислова палата (м. Сучава, Румунія)

Сучавська повітова рада (м. Сучава, Румунія)

Фундація АНА (м. Сучава, Румунія)

Асоціація «Проаніма Сучава» (м. Сучава, Румунія)

Фондація Інноваційної Культури та Науки «Румунський Інститут Винаходів – IRIIS» (м. Ясси, Румунія)

Центр розвитку громади (м. Ясси, Румунія)

Дрокійська районна рада (м. Дрокія, Республіка Молдова)

Громадська організація «Кутезаторум» (м. Фалешти, Республіка Молдова)

Малопольський Інститут Територіального Самоврядування і Адміністрації (м. Краків, Польща)

Фінансовий звіт БЦРР:

Баланс за 2015 рік

RECENT POSTS
Recent Comments
    Реклама

    Интернет реклама УБС