Про нас

Буковинський центр реконструкції і розвитку  створенний у 1999 році Чернівецькою обласною радою та Чернівецькою обласною організацією товариства “Знання” і є недержавною, некомерційною, неприбутковою організацією.

Метою створення та діяльності центру є сприяння економічному, соціальному, екологічному і культурному розвитку Чернівецької області, вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, формування засад громадянського суспільства, залучення усіх верств населення до активної участі у життєдіяльності територіальних громад, розробка і реалізація цільових програм розвитку краю, інтеграція у Європейське та світове співтовариство.

Основними завданнями центру є:

 1. Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, проектів транскордонного співробітництва.
 2. Реалізація проектів спрямованих на розвиток територіальних громад Чернівецької області.
 3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу шляхом проведення тренінгів та консультацій.
 4. Надання інформаційно-консультаційних та комунікаційних послуг з питань стану регіонального фінансового ринку.
 5. Сприяння вирішенню екологічних проблем та захисту навколишнього середовища Чернівецької області.
 6. сприяння ефективному проведенню реформування аграрних відносин регіону.
 7. Проведення заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток територіальних громад шляхом залучення до співпраці місцевих органів влади, громадських організацій та бізнесу.
 8. Здійснення видавничої діяльності.

Основні напрямки діяльності Центру:

 1. Розробка і реалізація програм, проектів, бізнес-планів для всіх сфер життєдіяльності Чернівецької області;
 2. Правове, інформаційне та консультаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
 3. Надання науково-методичної та консультаційної допомоги у становленні та розвитку місцевого самоврядування;
 4. Проведення конференцій, семінарів, виставок, культурно-масових і науково-освітніх заходів з метою підвищення ділової і громадської активності населення регіону;
 5. Розвиток міжрегіональних і міжнародних зв’язків для більш повного і ефективного використання потенціалу області;
 6. Проведення підготовки та перепідготовки кадрів для їх ефективної діяльності в сучасних соціально-економічних умовах.

Протягом 2007-2008 рр. розроблено 8 проектів транскордонного співробітництва, які спрямованні на соціально-економічний розвиток та підвищення екологічної безпеки Чернівецької області. 2 проекти стали переможцями в конкурсі проектів транскордонного співробітництва за програмою TACIS „Румунія-Україна”. Перший з них спрямований на розвиток фінансової інфраструктури на аграрних територіях Буковини, другий – на створення інтегральних туристичних продуктів в галузі історичного туризму на Буковині, зокрема, збільшення туристичної привабливості Хотинської фортеці. Загальна сума фінансування за цими двома проектами складає майже 1,5 млн. євро.

В 2008 р. розроблений бізнес-план „Водопостачання і водовідведення м. Хотин”, який поданий на конкурс Міжнародного Банку реконструкції і розвитку.

Проект «Транскордонна співпраця з інвестиційного розвитку сільських регіонів» став переможцем в конкурсі проектів транскордонного співробітництва за програмою TACIS „Румунія – Україна”. Даний проект спрямований на розвиток фінансової інфраструктури на аграрних територіях Буковини. Загальна сума фінансування за цим проектом складає 738.574 тис. євро. Період виконання проекту: 1 серпня 2008 р. – 31 січня 2010 р. Партнером проекту від Румунії є Сучавська ТПП.

RECENT POSTS
Recent Comments
  Реклама

  Интернет реклама УБС